Styre kontaktinfo

Styreleder :

Nini Nergaard, niniehn@online.no 
+47 907 20 303

 

Styremedlemmer :

Joachim Sommerseth

Jon Strand

Karianne Hennie

Roger Høiby

John Terje Kristoffersen

Nicolai Rasmussen