Styre kontaktinfo

Styreleder :

Felix McGrath, felix.mc@online.no

 

Styremedlemmer :

Even Bratsberg,  evenbratsberg@me.com
+47 48 40 80 82

 

Rolf Ek Johansen

 

Kenneth Larsen

 

Joachim Sommerseth, s@bilia.no
+47 88 99 90

 

Jon Strand