Idrettsfag med toppidrett alpin ved Dønski videregående skole.

Visjon:

Vi skal gi det beste faglige og sportslige alpintilbudet i Norge.”

Våre verdier / normer

                               D – dristige

                                                    Ø – øverst

                                                    N – nytenkende

                                                    S – sosiale

                                                    K – krevende

                                                     I – inkluderende

 

 

Idrettsfag med toppidrett alpin gir.

Generell studiekompetanse og spesiell studiekompetanse med mulighet for ytterligere spesialisering i et 4. år. Dette gir deg grunnlag for videre studier på de fleste høyskoler og universiteter i inn- og utland.

 

Utdanningsprogrammet idrettsfag gir en generell studiekompetanse og vi tilrettelegger utdanningen individuelt for den enkelte alpinisten.

Vi legger også til rette for spesielle ønsker om kompetanse for utøveren tilknyttet landslag i NSF eller som har spesielle ønsker i forhold til sin idrettskarriere og utdanningsbehov.

 

Alpinelevene går i egne klasser for at vi skal kunne tilpasse undervisningen best mulig.

 

Motto

”Det er meg det kommer an på”

 

2. fremmedspråk.

Skolen har tilbud for følgende 2. fremmedspråk - fransk, spansk og tysk alle nivåer.

 

 

Bruk av læringsplattformen it`s learning.

Alle lærerne som underviser alpinelevene benytter læringsplattformen it`s learning for å ha en kontinuerlig oppfølging av og kontakt med elevene når de er på samlinger.

Elevene får utdelt egne bærbare PC èr med internett når de begynner på VG 1, og de læres opp i bruk av it`s learning fra første skoledag for å kunne følge undervisningen på samling.

Skolen har eget trådløst nettverk så elevene kan hele tiden jobbe med egen PC på skolen.

 

Kontaktlærere.

Alpinklassene har egne kontaktlærere som følger opp hver enkelt elev/utøver sammen med de ulike trenerne som har kontakt med eleven/ utøverne hver eneste dag. Dette for at vi best mulig og daglig kan følge opp den enkelte elev/ utøver og sammen med eleven/utøveren vurdere utviklingen både sportslig og faglig underveis i skoleåret.

 

Faglærere.

Faglærerne i de enkelte fag tilbyr ekstra undervisning til elever med spesielle behov og kjører ekstra undervisning i sine fag om klassen har behov for det.

 

Utdanningsprogram for idrettsfag med toppidrett alpint har tre hovedmål.

-          Tilby elever med et bredt spekter av idrettslige interesser en kompetansegivende allmennutdanning og en allsidig idrettsutdanning.

 

-          Gi et kompetansegivende tilbud til talentfulle idrettsutøvere som gir muligheter til å kombinere utdanning med toppidrett.

 

-          Gi alle elever lik mulighet til å utvikle evner og talent gjennom tilpasset opplæring i en inkluderende skole.

 

Utdanningsprogram for idrettsfag med oversikt over timetall i fellesfagene.

 

Timeoversikt for alle tre årene VG1, VG2, VG3

Felles allmenne fag

VG 1

VG 2

VG 3

         Norsk

         Engelsk

         Samfunnsfag

         Matematikk

         Naturfag

         Religion og etikk

         2. fr.språk

         Historie

         Geografi

 

4

5

0

5

5

0

4

0

0

4

0

3

3

0

0

4

2

2

6

0

0

0

0

3

0

4

0

 

 

 

 

 

 

Utdanningsprogram for idrettsfag alpint omfatter ved siden av fellesfagene følgende fordeling av felles programfag (FPF) og valgfrie programfag (VPF).

 

Timeoversikt for alle tre årene VG1, VG2, VG3

Felles programfag, idrettsfag, FPF

VG 1

VG 2

VG 3

Treningslære

Aktivitetslære

Idrett og samfunn

Treningsledelse

2

5

0

0

2

5

0

2

5

5

5

4

Valgfritt programfag VPF

VG 1

VG 2

VG 3

Toppidrett

Programfag fra studiespesialisering

5

0

5

5

5

5

 

 

Spørsmål rettes til:

Pedagogisk inspektør Dønski vgs:
Paal Brannsten, tlf: 67808470
e-post: paal.brannsten@donski.vgs.no

Avdelingsleder for idrettsfag:
Rune Ellingseter, tlf: 67808470
e-post:
rune.ellingseter@donski.vgs.no

eller

Daglig leder Dønski alpin:
Claus Ryste, tlf: 90881645
e-post:
claus.ryste@online.no