Treningstilbudet Dønski alpin

 

 

 

Barmark:
Hovedmålet er å ha de best trente juniorløperne i verden.

*
Planer tilpasset alder og fysisk nivå
* Vi tester Ironman minst to ganger i året
* En tll to økter hver dag i skolens styrkerom, hall, basis- og spinningrom. I området rundt har vi og tilgang på ulike fasiliteter som ishall, svømmehall mm. 
* Alle får sommerplaner med detaljerte program.

Skitrening:
Hovedmålet er utviklings- og prosessorientert jobbing mot verdens toppen.

* Grupper delt inn etter nivå for best mulig tilpasset trening
* Samme mengde i alle grupper, men noe ulikt innhold i forhold til nivå
* Ca 50-55 dager på snø før første konkurranse
* Vi jobber med utvikling gjennom hele sesongen
* Det kjøres 40 til 50 renn pr sesong
* Trenerteam med god og relevant utdannelse og bred erfaring fra ulike landslag
* Når vi trener i Oslo benyttes Kirkerud, Lommedalen og Varingskollen

Skole:
Hovedmålet er at alle skal prestere topp i forhold til utgangspunkt.

* Skole, prøver og tentamener er tilpasset samlings- og rennplan
* Rene alpinklasser der undervisning "stopper" når løperne er på ski
* Det legges opp til ekstraundervisning når vi er hjemme
* Engasjerte lærere som kjenner til totalbelsatningen vi har
* Fireårig studieløp på idrettsfaglig studieretning som gir generell studiekompetanse. Mulighet for fordypning i realfag 
* Skolen tilbyr fremmedspråklig undervisning i tysk
* Når vi er på reisefot foregår kommunikasjonen med faglærere via læreplattformen It`s Learning