Treningstilbudet Dønski alpin

 

 

 

Barmark:
Hovedmålet er å ha de best trente juniorløperne i verden.

*
Planer tilpasset alder og fysisk nivå
* Vi tester IRON-MAN
* Trening 4 dager pr. uke i skolens styrkerom, hall, basis- og spinningrom. I området rundt har vi og tilgang på ulike fasiliteter som ishall, svømmehall mm. 
* Alle får sommerplaner med detaljerte program.

Skitrening:
Hovedmålet er utviklings- og prosessorientert jobbing mot verdens toppen.

* Grupper delt inn etter nivå for best mulig tilpasset trening
* Samme mengde i alle grupper, men noe ulikt innhold i forhold til nivå
* Ca 50-55 dager på snø før første konkurranse
* Vi jobber med utvikling gjennom hele sesongen
* Det kjøres ca 50 renn pr sesong
* Trenerteam med god og relevant utdannelse og bred erfaring fra ulike landslag
* Når vi trener i Oslo benyttes Kirkerud, Lommedalen, Wyller og Varingskollen

Skole:
Hovedmålet er at alle skal prestere topp i forhold til utgangspunkt.

* Skole, prøver og tentamener er tilpasset samlings- og rennplan
* Rene alpinklasser der undervisning "stopper" når løperne er på ski
* Det jobbes med skole hver dag på samling så langt dette er mulig
* Det legges opp til ekstraundervisning når vi er hjemme
* Engasjerte lærere som kjenner til totalbelsatningen vi har
* Godt utdannede trenere som kan bidra på skolejobben under samlinger og renn
* Alle går på idrettsfaglig studieretning som gir generell studiekompetanse. I tillegg har mange elever benyttet seg av muligheten for ekstra fordypning i realfagen slik at de har alle muligheter åpne med tanke på videre studier
* Det er også muligheter for ett 4 år.
* Skolen tilbyr fremmedspråklig undervisning i Tysk, Fransk og Spansk
* Når vi er på reisefot foregår kommunikasjonen med faglærere via læreplattformen It`s Learning