Sponsoravtaler for Dønski Toppidrett

Dønski Toppidrett (Alpin) har inngått 3 avtaler på jakkesponsornivå og 1 på tilhenger. Flere foreldre har fått tilsendt sponsorprogrammet vårt, nylig oppdatert av våre trener og de jobber aktivt for å sikre flere kontrakter.

Ta kontakt med Styret v/Knut Riiber for å få tilendt programmet. Det er fint om enda flere kan bidra!

 

Hilsen

Knut

knut.riiber@online.no

99208770