Dønski Alpin bruker Facebook som informasjonskanal