Nytt Styre

Nye medlemmer :

Karin Holtmann

Knut Riiber 

Stående medlemmer :

Christian Cleve Hansen

Lars Kristoferssen

Pål Brannsted 

Rune Ellingseter

I tillegg blir det to styre medlemmer til fra BSK.