Informasjonsmøte for nye elever 09/10

Dønski alpin ønsker med dette å invitere utøvere og foreldre som vurderer å starte på skigymnas fra og med neste sesong til:

 

INFORMASJONSMØTE TIRSDAG 13.01.2009

 

Sted: Dønski videregående skole, 2. etg

Tid: 19.00 – 21.00

Adresse: Rudsveien 73, 1309 Rud

 

Vi vil gjerne informere om følgende når det gjelder søknaden til vårt tilbud. Dønski alpin er en del av Dønski videregående skole, og søknadsfristen for skoleplassen følger vanlige søknadsfrister som er for alle gymnas i Norge. 01.03.2009. Siden vi er et spesialisert tilbud innen den videregående skolen ønsker vi også en søknad direkte til Dønski alpin, i tillegg til selve søknaden for skoleplassen. Den skal inneholde en kortfattet CV, kort treneruttalelse, kopi av karaterkort til jul, kort oversikt over resultater, og en kort begrunnelse om hvorfor dere ønsker å begynne på Dønski. Ta gjerne med tilleggsinfo om der har vært langtidsskadet, eller annet som skulle kunne påvirke uttaket.

Søknadsfrist til Dønski alpin er 01.02.2009. For de som er klar på at man ønsker å starte på skigymnas er det ingenting i veien for å sende inn søknaden tidligere i januar. Søknaden på skoleplass er for alle skoler 01.03.2009, og valget vil kunne endres frem til og med april. Tilbudet vil ikke være bindende før dere har fått et tilbud tilbake fra oss, og akseptert dette tilbudet.

Vi begynner inntaksprosessen i januar ettersom søknader kommer inn. 50 % av kullet vil bli tatt ut på ferdigheter, og de resterende 50 % vil bli tatt ut på ferdigheter og karakterer. Inntaket vil være avsluttet i løpet av mars. Totalt ønsker vi å gi 18-24 utøvere tilbud for første klassetrinn neste sesong.

 

Vi ønsker også legge opp til aktiviteter for potensielle nye elever slik at elevene kan bli kjent med hva det er vi tilbyr før hver enkelt skal ta sitt endelige valg om å begynne på skigymnas.

Detaljert informasjon om program og dato vil bli gitt på informasjonsmøtet.

Vi oppfordrer også alle til å ta kontakt med løpere og trenere når de er på FIS renn om dere har noen spørsmål. Her kan dere få informasjon om hvordan det er å være elev på Dønski.

 

Ta kontakt om noe er uklart, eller ytterligere informasjon behøves.

 

Ser frem til å møte dere!

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Claus J Ryste

Daglig leder Dønski og Edge alpin

 

Rudsveien 73

P.B 33

1309 Rud

Tlf: 90881645

 

      

 

www.donski.nowww.edgealpin.no